Домашня | Про нас | Послуги | Персоналії | Контакти

  ПОСЛУГИ

 


ПОШУКИ

Інформаційні пошуки та патентні дослідження – це один з ключових моментів захисту прав інтелектуальної власності, що є своєрідною гарантією одержання охоронного документу на товарний знак та точкою опори на початку роботи над новим винаходом.
Наприклад, перед поданням заявки на реєстрацію товарного знаку, необхідно дізнатися - чи не є він ідентичним або схожим до ступеню змішування з товарним знаком, раніше зареєстрованим або поданим на реєстрацію в Україні на ім’я іншої особи? Адже свідоцтво видається тільки тому, хто подав заявку першим.
При розробці нового пристрою або способу виробництва, необхідно обов’язково визначити новизну та існуючий «рівень техніки» у відповідній галузі техніки.
Ми проведемо інформаційні пошуки і патенті дослідження, а також надамо висновки з відповідними рекомендаціями.
Проведення пошуків значно зекономить Ваші час і гроші.   

ТОВАРНІ ЗНАКИ

Товарний знак – це позначення, що дає змогу споживачам відрізняти товари або послуги одного підприємства від товарів або послуг інших підприємств.
Реєстрація товарного знака надає виключне право на використання зареєстрованого товарного знака. Це означає, що товарний знак може використовуватися виключно його власником. Реєстрація товарного знака забезпечує правову визначеність та укріплює положення власника, наприклад, в разі виникнення судового спору.
Ми консультуємо по всім питанням, пов’язаних з реєстрацією товарних знаків, складемо необхідний перелік товарів та/або послуг, підготуємо необхідні документи і подамо заявку. При необхідності надамо відповідь на запит експертизи, і будемо вести діловодство по заявці до моменту видачі свідоцтва.

ПРОМИСЛОВІ ЗРАЗКИ

Промисловий зразок – це художньо-естетичне рішення виробу, яке визначається формою, малюнком або кольором.
Одним з головних факторів, що впливає на рішення споживачів у виборі того або іншого продукту, є зовнішня привабливість. Коли технічні характеристики продукту, що пропонується різними виробниками, приблизно однакові, споживачі роблять свій вибір виходячи з ціни та естетичної привабливості. Тому, реєстрація промислового зразка, надає захист одному з розрізняльних елементів, що визначає ринковий успіх.
Ми складемо опис промислового зразка таким чином, щоб максимально захистити всі суттєві ознаки виробу. Підготуємо необхідні креслення та ілюстрації, подамо заявку і будемо вести діловодство до моменту видачі патенту.

ВИНАХОДИ (КОРИСНІ МОДЕЛІ)

Винахід – це нове рішення технічної задачі. Задача може бути старою або новою, однак для того, щоб стати винаходом, рішення обов’язково повинно бути новим.
Не всі винаходи є патентоздатними. Законодавство, вимагає, щоб винахід відповідав наступним умовам:
-  Корисність. Винахід повинен мати практичне використання або володіти визначеною промисловою придатністю.
- Новизна. Воно повинно володіти деякими новими властивостями, які невідомі серед існуючих знань (що називається «рівнем техніки») у відповідній області техніки.
- Неочевидність. Воно повинно володіти винахідницьким рівнем, який не може бути виведений особою, що володіє середніми знаннями у відповідній області техніки.
Корисні моделі – це винаходи, що є не такими складними у технічному відношенні, або винаходи, недовговічні с комерційної точки зору, наприклад винаходи в області механіки.
Ми складемо опис винаходу (корисної моделі) в повній відповідності до необхідних вимог, підготуємо необхідні креслення, подамо заявку і будемо вести діловодство до моменту видачі патенту.

ДОГОВОРИ

Особа, яка отримала патент або свідоцтво на товарний знак, називається власником. Після того, як патент або свідоцтво було видано, будь-хто, хто забажає використовувати винахід або товарний знак в комерційних цілях, повинен отримати на це дозвіл власника.
Власник може надати дозвіл або видати ліцензію іншим особам на використання винаходу або товарного знаку на взаємоузгоджених умовах.
Власник може також продати своє право на винахід або товарний знак будь-якій іншій особі, яке після цього страє новим власником патенту або свідоцтва.
Ми підготуємо ліцензійний договір або договір передачі прав та в стислі строки проведемо процедуру реєстрації цих документів.

ПРОДОВЖЕННЯ СТРОКУ ДІЇ СВІДОЦТВ ТА ПІДТРИМАННЯ ЧИННОСТІ ПАТЕНТІВ

Строк дії свідоцтва України на товарний знак складає 10 років від дати подачі заявки. Цей строк продовжується на черговий 10-річний період необмежену кількість раз.
Строк дії патенту України на промисловий зразок складає 10 років від дати подачі заявки і продовжується, але не біль ніж на 5 років. Необхідно щорічно, починаючи з дати подачі заявки, підтримувати чинність патенту.
Строк дії патенту України на винахід складає 20 років від дати подачі заявки. Необхідно щорічно, починаючи з дати подачі заявки, підтримувати чинність патенту.
Строк дії патенту України на корисну модель складає 10 років від дати подачі заявки. Необхідно щорічно, починаючи з дати подачі заявки, підтримувати чинність патенту.
Ми контролюємо строки продовження свідоцтв і підтримання чинності патентів. Своєчасно надсилаємо нагадування і подаємо відповідні клопотання.

АВТОРСЬКЕ ПРАВО

Авторське право – це захист прав на художні твори, вірші, романи, музичні твори, картини, кінематографічні твори та комп’ютерні програми.
Ми складаємо авторські договори і реєструємо об'єкти авторського права в Патентному відомстві.

ПЕРЕКЛАД НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Ми займаємося перекладами з іноземних мов на українську або російську мову (і навпаки) описів винаходів і корисних моделей в будь-якій області техніки.

 

 Тел.: +38067 209-5474

                                                E-mail: agency@kievpat.com

© 2014 Patent Agency KIEVPAT, All rights reserved